Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2430349

      SỞ Y TẾ THANH HÓA                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK HOẰNG HÓA                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            
DANH SÁCH

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG BỆNH VIỆN NĂM 2021

 

STT

Họ và tên

Trình độ CM

Chức vụ

Điện thoại

I

Ban giám đốc

     

1

Nguyễn Xuân Lập

Bác sỹ CK II

Giám đốc

0912321647

2

Nguyễn Hữu Yên

Bác sỹ CKI

P.giám đốc

0912163432

3

Lê Viết Thành

Bác sỹ CKIP.giám đốc0976596810

II

Phòng KHTH

 

 

 

1

Đinh Văn Đông

Bs CKI

Trưởng phòng

 

2

Đoàn Thị Thủy

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

3

Đỗ Thanh Hoài

Bác sỹ ĐK

Phó phòng

 

4

Nguyễn Thị Lan

ĐDTH

ĐDTH

 

5

Phan Thị Thanh Thủy

CĐĐD

CĐĐD

 

6

Lê Thị Hằng

ĐDTH

ĐDTH

 

7

Nguyễn Trọng Kiên

Kế toán viên

Kế toán viên

 

8

Nguyễn Thị Thủy

ĐDTH

ĐDTH

 

9

Lê Hồng Nghị

YSĐK- ĐD

YSĐK- ĐD

 

III

Phòng TCHC

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Đông

CNKT

Trưởng phòng

 

2

Nguyễn Cao Tùng

Kỹ sư

Phó phòng

 

3

Lê Tiến Dũng

CNKT

CNKT

 

4

Lê Việt Dũng

Thợ điện

Thợ điện

 

5

Lê Thị Huệ

Văn thư

Văn thư

 

6

Trương Văn Thụy

Bảo vệ

Bảo vệ

 

7

Trương Ngọc Tùng

Lái xe

Lái xe

 

8

Nguyễn Thị Huệ

Tạp vụ

Tạp vụ

 

9

Lữ Văn Tuấn

Lái xe

Lái xe

 

IV

Phòng Kế toán

 

 

 

1

Lê Trung Dũng

Trưởng phòng

Trưởng phòng

 

2

Phạm Thị Hằng

CNKT

Phó phòng

 

3

Nguyễn Thị Nga

CNKT

Kế toán viên

 

4

Phạm Thị Anh

CNKT

Kế toán viên

 

5

Lê Trọng Hưng

CNKT

Kế toán viên

 

6

Lê Thị Minh

CNKT

Kế toán viên

 

7

Lường Thị Thủy

TCKT

Kế toán viên

 

8

Nguyễn Thị Liên

TCKT

Kế toán viên

 

9

Trương Thị Diệp

TCKT

Kế toán viên

 

10

Nguyễn Thị Hạnh

Thủ quỹ

Thủ quỹ

 

11

Nguyễn Thị Vân

CNKT

Kế toán viên

 

12

Lê Xuân Hoằng

CNKT

Kế toán viên

 

13

Nguyễn Thị Thu Hà

KTTC

KTTC

 

14

Vũ Thị Minh

CNKT

Kế toán viên

 

V

Phòng Điều Dưỡng

 

 

 

1

Võ Thị Nga

CN Điều dưỡng

Trưởng phòng

 

VI

Khoa Khám bệnh

 

 

 

1

Lê Văn Tùng

Bác sỹ ĐK

Trưởng khoa

 

2

Lê Thành Trung

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

3

Nguyễn Văn Thiện

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

4

Lê Bá Hưng

ĐD trưởng

ĐD trưởng

 

5

Cao Thị Thường

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

6

Hoàng Văn Tùng

CĐĐD

CĐĐD

 

7

Trần Thị Chung

ĐDTH

ĐDTH

 

8

Lê Thị Hoa

ĐDTH

ĐDTH

 

9

Hoàng Thị Dung

ĐDTH

ĐDTH

 

10

Nguyễn Văn Hiểu

ĐDTH

ĐDTH

 

11

Lê Thị Mai

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

12

Nguyễn Thị Hà

ĐDTH

ĐDTH

 

13

Nguyễn Thị Thanh

ĐDTH

ĐDTH

 

14

Trần Thị Yến

CĐĐD

CĐĐD

 

15

Nguyễn Thị Trang

CĐĐD

CĐĐD

 

16

Vũ Thị Thoan

CĐĐD

CĐĐD

 

17

Nguyễn Thị Lan Anh

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

18

Hoàng T Phương Loan

CĐĐD

CĐĐD

 

VII

Khoa Nội

 

 

 

1

Mai Lê Hùng

Bác sỹ ĐK

Phó khoa

 

2

Lê Thị Thu Hương

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

3

Nguyễn Thị Cúc

YSSN

YSSN

 

4

Lê Hồng Sơn

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

5

Lê Thị Mai

ĐD trưởng

ĐD trưởng

 

6

Nguyễn Thị Hồng

ĐDTH

ĐDTH

 

7

Lê Thị Vân

ĐDTH

ĐDTH

 

8

Nguyễn Thị Hằng

ĐDTH

ĐDTH

 

9

Nguyễn Thanh Hoa

ĐDTH

ĐDTH

 

10

Lê Thị Tươi

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

11

Đỗ Thị Trâm

ĐDTH

ĐDTH

 

12

Nguyễn Thị Oanh

ĐDTH

ĐDTH

 

13

Trần Thị Thủy

ĐDTH

ĐDTH

 

14

Lê Thị Hiền

CĐĐD

CĐĐD

 

15

Nguyễn Thị  Toàn

CĐĐD

CĐĐD

 

16

Lê Thị Hải

ĐDTH

ĐDTH

 

17

Nguyễn Duy Hòa

YSĐK

YSĐK

 

18

Nguyễn Thị Thắm

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

19

Nguyễn Thị Hiên

ĐDTH

ĐDTH

 

VIII

Khoa Nhi

 

 

 

1

Nguyễn Văn Đại

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

2

Lê Thị Thủy

ĐDTH

ĐDTH

 

3

Hoàng Thị Thúy Vân

CĐĐD

CĐĐD

 

4

Lê Thị Hợp

YSCĐ

YSCĐ

 

5

Lê Thị Thơm

CĐĐD

CĐĐD

 

6

Trương Thị Kiều Oanh

CNĐD

CNĐD

 

IX

Khoa Lây

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thúy

Bác sỹ ĐK

Trưởng khoa

 

2

Phạm Thị Tâm

ĐD trưởng

ĐD trưởng

 

3

Nguyễn Thị Chúc

ĐDTH

ĐDTH

 

4

Phùng Thị Nga

ĐDTH

ĐDTH

 

5

Lê Thị Tuyết

YSCĐ

YSCĐ

 

6

Trương Ngọc Trọng

YSCĐ

YSCĐ

 

7

Lương Thùy Dung

CĐĐD

CĐĐD

 

X

Khoa HSCC

 

 

 

1

Nguyễn Viết Phong

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

2

Nguyễn Thị Thúy

CĐĐD

CĐĐD

 

3

Nguyễn Thị Loan

YSĐK

YSĐK

 

4

Lê Thanh Điều

ĐDTH

ĐDTH

 

5

Vũ Thị Hiền

ĐDTH

ĐDTH

 

6

Phùng Thị Thủy

CĐĐD

CĐĐD

 

7

Lường Thị Trang

ĐDTH

ĐDTH

 

8

Tào Thị Cẩm Hà

ĐHĐD

ĐHĐD

 

9

Lê Thị Hòa

CĐĐD

CĐĐD

 

10

Lê Thị Hà

ĐDTH

ĐDTH

 

11

Lê Thị Hiền

ĐDTH

ĐDTH

 

12

Lê Đình Hải

ĐDTH

ĐDTH

 

13

Trần Văn Thanh

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

XI

Khoa Đông Y

 

 

 

1

Nguyễn Thị Thủy

Thạc sỹ

Trưởng khoa

 

2

Lê Nguyên Hùng

BS YHCT

BS YHCT

 

3

Nguyễn Quý Vinh

BS YHCT

BS YHCT

 

4

Nguyễn Thị Vân Anh

ĐDTH-KTV

ĐDTH-KTV

 

5

Lê Phú Quân

Điện tim

Điện tim

 

6

Lê Thị Hồng

YS YHCT

YS YHCT

 

7

Vũ Thị Hồng

YS YHCT

YS YHCT

 

8

Ngô Văn Định

YS YHCT

YS YHCT

 

9

Bùi Thị Nhung

YS YHCT

YS YHCT

 

10

Lê Thị Hồng

YS YHCT

YS YHCT

 

11

Lê Thị Anh

YS YHCT

YS YHCT

 

12

Nguyễn Thị Ngoan

YSYHCT

YSYHCT

 

13

Nguyễn Văn Tài

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

14

Lương Thị Dung

YS YHCT

YS YHCT

 

15

Nguyễn Thị Tình

BS YHCT

BS YHCT

 

16

Lê Thị Thu

BS YHCT

BS YHCT

 

17

Đặng Huyền Trang

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

18

Nguyễn Lê Mai

YS - ĐD

YS - ĐD

 

19

Nguyễn Thị Linh Hương

ĐDTH

ĐDTH

 

20

Hoàng Minh Sơn

YS - ĐD

YS - ĐD

 

21

Nguyễn Thị Giang

YS YHCT

YS YHCT

 

22

Lê Thị Lài

CNĐD

CNĐD

 

XII

Khoa Ngoại

 

 

 

1

Nguyễn Hải Triều

BS CKI

Trưởng khoa

 

 

Mai Đại Hà

BS CKI

Phó khoa

 

2

Mai Ngọc Luân

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

3

Nguyễn Ngọc Tú

BSĐK

BSĐK

 

4

Lê Thị Hiền

ĐD trưởng

ĐD trưởng

 

5

Lê Thị Bình

CĐĐD

CĐĐD

 

6

Lê Thị Lệ

ĐDTH

ĐDTH

 

7

Lê Ngọc Năm

ĐDTH

ĐDTH

 

8

Đinh Thị Thu Hiền

ĐDTH

ĐDTH

 

9

Lường Thị Lượng

ĐDTH

ĐDTH

 

10

Nguyễn Ngọc Dũng

ĐDTH

ĐDTH

 

11

Nguyễn Thị Hương

YSĐK

YSĐK

 

12

Nguyễn Văn Dũng

YSĐK

YSĐK

 

13

Nguyễn Hữu Sơn

YSĐK

YSĐK

 

14

Hoàng Thị Bình

CĐĐD

CĐĐD

 

15

Lê Thị Tâm

ĐDTH

ĐDTH

 

16

Nguyễn Thị Phượng

ĐDTH

ĐDTH

 

17

Lê Trường Giang

YS - ĐD

YS - ĐD

 

18

Nguyễn Văn Cường

ĐDTH

ĐDTH

 

XIII

Khoa Sản

 

 

 

1

Trần Công Định

Bác sỹ ĐK

Phụ trách khoa

 

2

Nguyễn Thị Tâm

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

3

Trương Thị Dung

NHS trưởng

NHS trưởng

 

4

Lê Thị Hồng

NHSTC

NHSTC

 

5

Lê Thị Nhung

NHSTC

NHSTC

 

6

Lê Thị Ngọc

NHSTC

NHSTC

 

7

Nguyễn Thị Hương

NHSTC

NHSTC

 

8

Trần Thị Nga

NHSTC

NHSTC

 

9

Lê Thị Huê

NHSTC

NHSTC

 

10

Lê Thị Vân Thu

NHSTC

NHSTC

 

11

Lường Thị Mai

NHSTC

NHSTC

 

XIV

Khoa LCK

 

 

 

1

Lê Đình Hưng

BSCKI

Trưởng khoa

 

2

Lê Văn Minh

BSCKI

Phó khoa

 

3

Trần Quốc Tuấn

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

4

Nguyễn Thị Huyền

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

5

Nguyễn Tuấn Quang

BSĐK

BSĐK

 

6

Lê Văn Trường

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

7

Cao Đại Hoàn

BSĐK

BSĐK

 

8

Đào Thị Việt Xuân

ĐDTH

ĐDTH

 

9

Trần Văn Huy

YSĐK

YSĐK

 

10

Nguyễn Trường Giang

Chụp XQ

Chụp XQ

 

11

Đỗ Thị Hương

CĐĐD

CĐĐD

 

12

Phạm Thị Thủy

CĐĐD

CĐĐD

 

13

Nguyễn Thị Hiền

CĐĐD

CĐĐD

 

14

Trịnh Thị Vân

ĐDTH

ĐDTH

 

15

Nguyễn Đình Cường

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

16

Lê Văn Minh

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

17

Bùi Thị Mai

ĐDTH

ĐDTH

 

18

Lê Đức Anh Tuấn

YS - ĐD

YS - ĐD

 

19

Trần Thị Hạnh

YSĐK

YSĐK

 

20

Lê Thị Mai

THĐD

THĐD

 

21

Nguyễn Văn Thắng

THĐD

THĐD

 

XV

Khoa CĐHA

 

 

 

1

Nguyễn Anh Tuấn

Bác sỹ ĐK

Phụ trách khoa

 

2

Nguyễn Văn Chính

Chụp XQ

Chụp XQ

 

3

Lường Văn Vũ

Chụp XQ

Chụp XQ

 

4

Hoàng Thị Vân

Điện tim

Điện tim

 

5

Nguyễn Đức Tuấn

Điện tim

Điện tim

 

6

Lê Văn Cường

Chụp XQ

Chụp XQ

 

7

Lê Thị Hằng

ĐDTH

ĐDTH

 

8

Phạm Văn Thành

Nội soi

Nội soi

 

9

Lê Thị Liễu

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

10

Lê Thị Dung

YSĐK

YSĐK

 

11

Nguyễn Thị Hằng

YSĐK

YSĐK

 

12

Mai Thị Hà Phương

KTYH

KTYH

 

13

Trương Thị Hương

Đánh máy

Đánh máy

 

14

Bùi Thị Hồng Gấm

LĐPT

LĐPT

 

XVI

Khoa Xét Nghiệm

 

 

 

1

Hoàng Thị Huyền

Bs ĐK

Phó khoa

 

2

Lương Thị Hà

Bs ĐK

YSNK

 

3

Nguyễn Thị Hiệu

KTVXN

KTVXN

 

4

Lê Thị Mai

ĐDTH

ĐDTH

 

5

Phùng Văn Thắng

KTVXN

KTVXN

 

6

Lê Thị Quỳnh Nga

KTVXN

KTVXN

 

7

Lê Thị Thanh

KTVXN

KTVXN

 

8

Nguyễn Đức Tiến

KTVXN

KTVXN

 

9

Lê Thị Liễu

CN KTYH

CN KTYH

 

10

Hoàng Thị Quỳnh

Ghi sổ XN

Ghi sổ XN

 

XVII

Khoa Dược

 

 

 

1

Lê Thị Nhâm

DS đại học

Phụ trách khoa

 

2

Nguyễn Thị Bình

DS đại học

DS đại học

 

3

Lê Thị Dung

DS đại học

DS đại học

 

4

Lê Thị Thu Hoài

DS đại học

DS đại học

 

5

Lương Huy Hồng

DS đại học

DS đại học

 

6

Trương Ngọc Thắng

DS đại học

DS đại học

 

7

Lê Thị Tuyết

DSTH

DSTH

 

8

Lê Thị Lan

DSTH

DSTH

 

9

Ngô Thị Đức

DSTH

DSTH

 

10

Nguyễn Thị Bắc

DSTH

DSTH

 

11

Lê Thị Thúy

DSTH

DSTH

 

12

Trương Thị Hà

DSTH

DSTH

 

13

Lê Thị Thoa

DSTH

DSTH

 

XVIII

Khoa Dinh Dưỡng

 

 

 

1

Nguyễn Thị Châm

CN Đ D

Phụ trách khoa

 

2

Đỗ Thị Xuyên

ĐDTH

ĐDTH

 

3

Vũ Thị Tuyến

Hộ lý

Hộ lý

 

4

Nguyễn Thị Thoa

Điều dưỡng

Điều dưỡng

 

5

Nguyễn Thị Xuân

Bác sỹ ĐK

Bác sỹ ĐK

 

6

Lê Thị Thương

THĐD

THĐD

 

7

Tào Thùy Dung

Kế toán viên

Kế toán viên

 

8

Nguyễn Thị Thanh

Hộ lý

Hộ lý

 

9

Lê Văn Nguyên

LĐPT

LĐPT

 

XIX

Khoa KSNK

 

 

 

1

Phan Thanh Ninh

CNĐ D

ĐD trưởng

 

2

Hoàng Văn Huy

ĐDTH

ĐDTH

 

3

Nguyễn Thị Thu

Hộ lý

Hộ lý

 

4

Lê Thị Thắm

Hộ lý

Hộ lý

 

5

Nguyễn Thị Việt

Hộ lý

Hộ lý

 

6

Cao Thị Nga

Hộ lý

Hộ lý

 

7

Lê Thị Thanh

Hộ lý

Hộ lý

 

8

Lường Thị Lan

Hộ lý

Hộ lý

 

9

Nguyễn Thị Vị

Hộ lý

Hộ lý

 

10

Nguyễn Thị Hương

Hộ lý

Hộ lý

 

11

Nguyễn Thị Phượng

DSTH

DSTH

 

12

Vũ Thị Việt Hà

Hộ lý

Hộ lý

 

13

Lê Thúy Hằng

DSTH

DSTH

 

XX

PK Hoằng Kim

 

 

 

1

Hà Văn Đậu

BS CKI

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Xuân Nghĩa

Bác sỹ

Phó khoa

 

3

Lê Thị Hà

BS YHCT

BS YHCT

 

4

Nhữ Thị Tuyến

YTTC

YTTC

 

5

Nguyễn Thị Hiền

ĐDTH

ĐDTH

 

6

Ngô Thị Yến

ĐDTH

ĐDTH

 

7

Trịnh Hồng Phương

YSCĐ

YSCĐ

 

8

Lê Văn Phong

YSĐK

YSĐK

 

9

Tạ Thị Cúc

YSSN

YSSN

 

10

Nguyễn Hữu Linh

YSĐK - ĐD

YSĐK - ĐD

 

11

Đinh Văn Trường

KTVXN

KTVXN

 

12

Lê Thị Sâm

KTVXN

KTVXN

 

13

Nguyễn Thị Khuyên

HSV

HSV

 

14

Trịnh Thị Thúy

ĐDTH

ĐDTH

 

15

Hà Thị Đào

DS đại học

DS đại học

 

16

Nguyễn Thị Ngọc

ĐDTH

ĐDTH

 

17

Nguyễn Thị Quyên

DSTH

DSTH

 

18

Lê Thị Thùy

DSTH

DSTH

 

19

Hoàng Thị Thủy

Hộ lý

Hộ lý

 

20

Lê Đặng Văn Lâm

YS - ĐD

YS - ĐD

 

21

Trịnh Thị Hường

ĐDNK

ĐDNK

 

22

Nguyễn Thị Giang

YS YHCT

YS YHCT

 

23

Nguyễn Thị Hương

KTTC

KTTC

 

24

Vũ Thị Thanh Phương

KTTC

KTTC

 

25

Nguyễn Thị Bích

CNKT

CNKT

 

XXI

Tổ CTXH

 

 

 

1

Lê Thị Dự

Kế toán viên

Kế toán viên

 

2

Lê Thị Nga

NHSTC

NHSTC

 

3

Lê Thị Quỳnh Mai

Kế toán viên

Kế toán viên

 

XXII

Tổ KTVT

 

 

 

1

Nguyễn Văn Đông

CN CNTT

Phó phòng

 

2

Lê Thị Nam

DSTH

DSTH

 

3

Hoàng Tuấn

Thạc sỹ kinh tế

Thạc sỹ kinh tế

 

4

Lê Thị Hằng

DSTH

DSTH

 

5

Cao Văn Đình

CĐ KTYH

CĐ KTYH

 


 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h