Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2430349

Báo cáo tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2021

       SỞ Y TẾ THANH HÓA           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


          Số:         /BC-BVHH                      Hoằng Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2021

                  

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021

 

Phần 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

 

I. Đặc điểm tình hình:

Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hoá với chức năng nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ, cấp cứu người bệnh, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

 Trong năm 2020 là năm đại dịch Covid  xảy trong cả nước và trên toàn thế giới làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình chính trị, kinh tế xã hội của toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Bệnh viện.

Tuy nhiên trong năm vừa qua có nhiều sự kiện chính trị diễn ra như  Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đã Đại hội thành công  Đại Hội Đảng bộ BVĐK nhiệm 2020-2025, Bệnh viện có sự thay đổi trong  bộ máy lãnh đạo do nghỉ thực hiện chế độ BHXH, đã tín nhiệm bầu Giám đốc mới là nguồn tại chỗ của bệnh viện.

Có được sự thành công đó là sự cố gắng đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CBVCNLĐ trong đơn vị, được sự quan tâm đặc biệt  lãnh đạo ngành y tế, của huyện  nên bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo công tác khám và điều trị, công tác thường trực cấp cứu, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

II. Đánh giá công tác hoạt động y tế năm 2020

1. Nhân lực, cơ cấu tổ chức, giường bệnh

1.1. Nhân lực:

- Nhân lực tính đến ngày 31/12/2020

Tổng số:  262

Trong đó: Biên chế: 241 ; Hợp đồng Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 17; Hợp đồng của bệnh viện: 04

-  Trình độ chuyên môn:

+ Bác sĩ chuyên khoa II   01

+ BSCKI    11

+ Thạc sĩ   01

+ Bác sĩ    31

+ Dược sĩ Đại học  6

+ Cử nhân Điều dưỡng  15

+ CĐĐD,THĐD, YS  121

+ Nữ hộ sinh  7

+ Cử nhân kỹ thuật y học  2

+ Cao đẳng, Trung học kỹ thuật y học  09

+ Dược sĩ trung học  12

+ Đại học khác 17

+ Cao đẳng,Trung cấp khác 10

+ Hộ lý, lái xe, bảo vệ  19

          - Trình độ lý luận chính trị trung cấp : 32

          - Quản lý nhà nước: 58

          1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy bệnh viện

          - Là bệnh viện hạng II, gường kế hoạch 180, giường thực kê 340

          - Ban giám đốc : 3 người; 1 giám đốc; 2 phó giám đốc

          - Các phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp; Điều dưỡng; TCHC; Kế toán; Phòng CNTT&VTYT

          - Các khoa lâm sàng: Khoa khám bệnh; Khoa HSCC-Nhi; Khoa Nội; Khoa Truyền nhiễm; Khoa ĐY; Khoa Ngoại; Khoa Sản; Khoa LCK.

          - Các khoa cận lâm sàng: Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng; Khoa Xét nghiệm; Khoa dược; Khoa KSNK; Khoa Dinh dưỡng;

          - Phòng khám đa khoa khu vực Hoằng Kim.

2. Công tác khám bệnh, chữa bệnh

- Bệnh viện  đã tập trung chỉ đạo các khoa, phòng thực hiện tốt quy chế, chế độ chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị, làm tốt công tác tư vấn giải thích cho người bệnh để tăng sự hài lòng, tăng chỉ số thu hút, tập chung phát triển các kỹ thuật chuyên môn phục vụ cho khám, điều trị .

- Các quy chế khám chữa bệnh thường xuyên được cũng cố, duy trì đi vào nề nếp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ, viên chức, người lao động có nhiều tiến bộ. Những tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu được ngăn chặn kịp thời, sai sót được xử lý nghiêm, quy trình tiếp đón bệnh nhân, chăm sóc người bệnh đi vào có nề nếp, có chất lượng hơn. Y đức, thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đã có nhiều chuyển biến tích cực.

- Bệnh viện thường xuyên tập chung nâng cao chất lượng KCB, cải cách dây truyền khám chữa bệnh, tổ chức tiếp đón bệnh nhân nhanh ,tận tình chu đáo, thường trực cấp cứu 24/24 luôn đảm bảo an toàn, khẩn trương kịp thời, hạn chế sai sót, tai biến chuyên môn

- Bệnh viện đã đầu tư các trang thiết bị, máy móc hiện đại, cử cán bộ đi đào tạo chuyên môn nâng cao tay nghề, số lượng bác sĩ đã tăng lên nên trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đã được cải thiện nâng lên

 - Công tác kiểm tra duy trì quy chế chuyên môn được duy trì thường xuyên nên hạn chế được những sai sót.

- Tổ CTXH&CSKH,Tổ QLCL đã được kiện toàn đi vào vào hoạt động thường xuyên hơn, các khoa, phòng đã có chuyển biến tích cực trong tiếp đón, hướng dẫn, cải cách thủ tục hành chính làm giảm bớt được thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, làm hài lòng bệnh nhân hơn.

- Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi được triển khai thực hiện tốt. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho bệnh nhân trong khám chữa bệnh.

- Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản KCB đạt được trên số giường thực kê 340. Tổng số bệnh nhân khám bệnh trong năm 93.958  lượt  giảm so với cùng kỳ 6%; Bệnh nhân điệu trị nội trú 14.294 lượt giảm so với cùng kỳ 17,3%; Tổng ngày điều trị nội trú 74.995 ngày so cùng kỳ tăng 8,2 % ; Ngày điều trị bình quân 5,2  tăng so với cùng kỳ  0,5%; CXSDGB 60,4% so cùng kỳ giảm 2,9%; Mổ trung đại phẩu 2.210 lượt tăng 38%; Thủ thuật  89.513 lượt tăng 5,8%.

3. Công tác Điều dưỡng ,chăm sóc người bệnh, KSNK

          - Công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh đã xây dựng được kế hoạch, quy trình chăm sóc của toàn viện và ở các khoa phù hợp với đặc thù công việc của từng khoa.

          - Triển khai xây dựng và phổ biến bảng mô tả công việc và mô tả công việc phù hợp theo từng khoa, nhằm tăng cường hiệu quả công tác chăm sóc người bệnh.

          - Duy trì nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, theo dõi sát tình trạng diễn biến của người bệnh để thông báo kịp thời cho bác sĩ.

          - Công tác triển khai mới mô hình chăm sóc theo đội trong toàn viện đã đi vào nề nếp, có chất lượng hơn.

          - Công tác họp hội đồng người bệnh cấp bệnh viện được duy trì họp 1 tháng 1 lần.

          - Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn đã làm tốt công tác KSNK, thường xuyên tổ chức giám sát các quy trình kỹ thuật vô khuẩn, giám sát thực hành rửa tay thường quy theo quy định và thực hiện tốt quy trình xử lý y dụng cụ tại các khoa.

- Thực hiện tốt công tác phân loại xử lý chất thải lây nhiễm theo qui định.

4. Hoạt động tài chính

4.1. Công tác quản lý tài chính:  Hoạt động thu chi được quản lý theo đúng qui định của Luật ngân sách, xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ dựa trên Nghị Định sô 43/2006/NĐ-CP, công khai dân chủ quy chế chi tiêu nội bộ trên hội nghị. Tăng cường công tác quản lý, khai thác triệt để các nguồn thu, tăng thu, tiết kiệm chi, chi đúng đủ, đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên trong đơn vị, chi tiền lương, tiền công và các chế độ chính sách khác cho CBVC NLĐ.

4.2. Tình hình sử dụng ngân sách:

- Tổng thu: 70.732.993.461 đ 

+ Thu từ ngân sách nhà nước cấp: 9.000.0000.000đ  

+ Thu từ viện phí : 7.418.032.973đ

+Thu BHXH cấp: 53.811.956.688đ 

+ Thu khác (nhà thuốc+nhà xe): 503.003.800đ 

- Tổng chi: 70.732.993.461 đ 

+ Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp: 26.373.663.952đ

+ Chi lương hợp đồng, vệ sỹ: 363.600.000đ

+ Tạm chi lương thu nhập tăng thêm: 6.144.520.909đ

+ Chi mua thuốc,VT, CCDC chuyên môn: 30.477.506.106đ

+ Chi dịch vụ công: 1.210.895.161đ

+ Chi sữa chữa, mua TTBCM : 6.526.407.333đ       

5. Đầu tư cơ sở vật chất

Trong năm Bệnh viện đã tiết kiệm nguồn kinh phí để đầu tư sữa chữa khu nhà vệ sinh đã xuống cấp, đối ứng với huyện để xây nhà KCB chất lượng cao, lăn sơn, quét vôi ve lại khuôn viên và các phòng ốc bị ẩm, bẩn mốc…

6. Dược, trang thiết bị vật tư y tế

- Công tác Dược:  Hàng tháng dự trù cung ứng đủ thuốc, cung ứng thuốc đảm bảo trong danh mục đã trúng thầu, quy chế dược được duy trì, theo dõi kiểm tra, chất lượng và hạn dùng của thuốc , không để thuốc hết hạn sử dụng. Thuốc được bảo quản sử dụng theo qui định.

- Trang thiết bị máy móc đã được duy tu bão trì bảo dưỡng theo kế hoạch, tại các khoa TTB máy móc được mở sổ theo dõi nhật ký sử dụng, phân công người bảo quản những trang thiết bị máy móc hiện đại; công tác mua sắm TTB máy móc được thực hiện theo qui định của luật đấu thầu, vật tư tiêu hao, hoá chất sinh phẩm được dự trù theo kế hoạch, theo danh mục trúng thầu, được quản lý sử dụng có hiệu quả.

7. Công tác nghiên cứu khoa học

Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, tạo mọi điều kiện để mọi cán bộ viên chức được tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Năm 2020 Bệnh viện đã được Sở y tế công nhận nghiệm thu 11 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

Hoạt động của các hội đồng được duy trì như:  Hội đồng thuốc và điều trị, hội đồng nghiên cứu khoa học, hội đồng KSNK…

8. Công tác đào tạo

Hiện tại Bệnh viện đang gửi đi đào tạo: 1 BSCKII; 2 BSCKI ; 01 Thạc sỹ TMH; 03 Đại học điều dưỡng.

Ngoài ra Bệnh viện còn cử nhiều lượt người đi đào tạo về LLCT, đào tạo theo chứng chỉ, tập huấn, hội thảo…tiếp nhận đào tạo thực tập cho nhiều lớp sinh viên của các trường Cao đẳng Trung cấp Y dược trong và ngoài tỉnh.

9. Công tác chỉ đạo tuyến

Trong năm bệnh viện đã phối hợp với TTYT xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến đối với các trạm y tế xã, hàng quí, năm giao cho các khoa, phòng, bộ phận chỉ đạo hướng dẫn thực hiện công tác khám chữa bệnh tuyến xã được kịp thời, thông qua công tác chỉ đạo chuyên môn cho tuyến dưới nên cũng đã hạn chế được việc sai sót chuyên môn ở tuyến cơ sở.

10. Công tác phòng chống dịch bệnh

- Cũng cố các ban chỉ đạo, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ, phòng chống ngăn ngừa các dịch bệnh có hiệu quả đặc biệt là Dịch Covid và một số dịch bệnh nguy hiểm khác…

11. Công tác vệ sinh môi trường

- Đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan bệnh viện “Xanh-sạch-đẹp”, thực hiện công tác 5S được duy trì thường xuyên và đi vào nề nếp.

 

 

12. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

Công tác thanh tra của thủ trưởng, kiểm tra , giám sát qui chế, chế độ chuyên môn được duy trì thường xuyên và thực hiện theo kế hoạch hoặc đột xuất, trong năm không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, không có vụ việc phản ảnh qua đơn thư, số cuộc gọi điện thoại đường dây nóng về tinh thần thái độ đã giảm rõ rệt, qua thanh tra, kiểm tra giám sát không phát hiện có vụ việc nổi cổm phải xử lý vi phạm kỷ luật.

13. Công tác thống kê, báo cáo

Công tác thống kê báo cáo được thực hiện thường xuyên, việc thu thập số liệu đảm bảo tính khoa học, chính xác, trung thực. Báo cáo của đơn vị được lãnh đạo chỉ đạo các phòng ban chức năng thực hiện báo cáo tháng, quí, 6 tháng, 9 tháng , năm theo đúng thời gian qui định.

14. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế

          Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt khó khăn, tồn tại, hạn chế như sau:

          - Khó khăn: Do cơ chế khám chữa bệnh về BHYT còn có những bất cập thường xuyên thay đổi, thông tuyến giữa các bệnh viện cũng hạng, phòng khám, bệnh viện tư nhân có sự cạnh tranh lẫn nhau nên việc quản lý quỹ KCB BHYT là điều khó khăn. Trong khi đó bác sĩ có trình độ kỹ thuật chuyên môn giỏi đang thiếu, chưa giữ được người bệnh.

          - Những tồn tồn tại, hạn chế:

          + Việc tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết hoạt động công tác kế hoạch năm của các khoa, phòng chưa có chất lượng, chưa thường xuyên.

          + Lãnh đạo nột số khoa, phòng chưa phát huy được năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành; việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch năm của khoa, phòng của bệnh viện còn hạn chế kém hiệu quả.

          + Việc công khai các kết quả, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các đề án, dự án, giải quyết khiếu nại tổ cáo, các sự việc tiêu cực…có lúc chưa được kịp thời.

          + Việc CBVC tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản, đề án, chủ trương, kế hoạch, nội dung hoạt động của đơn vị còn hạn chế, chưa được nhiều.

          + Việc phát hiện báo cáo và đề nghị xử lý các lỗi vi phạm có lúc chưa kịp thời, hoặc xử lý đang còn ở góc độ tình cảm, chưa nghiêm.

          + Việc bảo quản, sử dụng, gĩư gìn tài sản công; việc thực hành tiết kiệm  chống lãng phí ở một số bộ phận, cá nhân còn có ý thức chưa cao, còn để lãng phí, gây thất thoát , hư hỏng .

          + Chất lượng hiệu quả công tác của một số cá nhân, bộ phận còn chưa đạt, còn lãng phí thời gian, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật còn yếu.

          + Thái độ giao tiếp, ứng xử, tinh thần, trách nhiệm, chia sẻ, tác phong  làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ ở một số cá nhân CB,VC,NLĐ chưa được tốt, còn vi phạm.

          + Quy chế chuyên môn tuy đã được thường xuyên áp dụng, kiểm tra, giám sát nhưng tỉ lệ chuẩn đoán, điều trị, sai sót, nhiễm khuẩn vẫn còn.

 

 

 

Phần 2

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

 

I. Những nhiệm vụ trọng tâm

* Mục tiêu chung

- Tập chung đổi mới tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh.

nâng cao chất lượng khám bênh, chất lượng điều trị bệnh nhân nội trú, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch.

- Xây dựng  môi trường Bệnh viện: An toàn; chất lượng; thân thiện; “Xanh-Sạch-Đẹp”.

- Đời sống tinh thần, tiền lương, tiền công của cán bộ viên chức người lao động được duy trì ổn định và nâng cao.

- Phấn đấu Bệnh viện đạt tập thể xuất sắc, xếp mức khá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế. Đảm bảo an ninh, an toàn đơn vị.

- Tập chung hoàn thành 10 nhiệm vụ cam kết với Giám đốc Sở Y tế

* Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

1. Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tiếp tục cải cách quy trình tiếp đón, hướng dẫn, chăm sóc, tư vấn, giải thích cho người bệnh, rút ngắn thời gian không để người bệnh phải chờ đợi, giải quyết nhanh khẩn trương các thủ tục về hành chính cho người bệnh, làm hài lòng người bệnh. Tăng cường lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người bệnh trong các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh, khoa xét nghiệm, khoa chuẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng, khoa dinh dưỡng thông qua hoạt động Hội đồng Thi đua, của Tổ CTXH&CSKH, Tổ quản lý CLBV.

2. Công tác khám và điều trị bệnh:

- Xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, phân bổ giường kế hoạch cho các khoa  (có bảng chỉ tiêu KH kèm theo)

- Thực hiện nghiêm, đúng  các quy chế , qui trình chuyên môn của bệnh viện trong khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế sai sót chuyên, nhiễm khuẩn bệnh viện ở mức thấp nhất, tuyệt đối không để xảy ra sai sót chuyên môn do thiếu tinh thần trách nhiệm.

- Khuyến khích việc thực hiện các kỹ thuật mới về lâm sàng và cận lâm sàng.

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp để nâng cao năng lực, trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường, nghệ thuật trong giải thích ,tư vấn để bệnh nhân yên tâm vào viện, ở lại điệu trị, triển khai các kỹ thuật ngoại khoa , sản khoa, chuyên khoa, HSCC, Nội khoa đảm bảo an toàn, bền vững, từng bước hoàn thiện nâng cao các kỹ thuật mới trong chuyên môn.

- Thường xuyên duy trì kiểm tra, đánh giá hàng tuần việc thực hiện quy chế chuyên môn, theo dõi và báo cáo đủ các sự cố, sai sót chuyên môn ở cấp khoa và toàn viện, nếu có sai sót đáng kể phải báo cáo tổng hợp, phân tích làm rõ nguyên nhân để tìm các biện pháp phòng ngừa. Nghiêm túc xử lý vi phạm khi che dấu không báo cáo.

3. Công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh: Tiếp tục duy trì nâng cao mô hình chăm sóc điều dưỡng theo đội trong tất cả các khoa lâm sàng. Tổ chức chăm sóc người bệnh cấp 1 tại khoa cấp cứu, khoa ngoại. riêng khoa HSCC rà soát nhân lực để có thể bồ trí làm việc theo ca.

4. Tiếp tục kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hoá y tế bằng hình thức triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, các kỹ thuật cao về lâm sàng, cận lâm sàng, đấu mối khám sức khoẻ cho các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học...khám chữa bệnh tại gia đình khi bệnh nhân yêu cầu.

5. Tập chung nguồn lực xây dựng nâng cao chất lượng bệnh viện, ký hợp đồng với BV ĐHY Hà Nội  triên khai ứng dụng phòng khám trực tuyến Telehealth.

          6. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện, thúc đẩy hoạt động Tổ QLCL, Tổ CTXH&CSKH,  xây dựng kế hoạch họat động, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, triển khai sớm các giải pháp để nhằm cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện, phấn đấu tổng điểm đánh giá 83 tiêu chí tăng từ 5 - 7%  so với năm 2020.

          7. Công tác đào tạo và tổ chức cán bộ:

- Cử cán bộ viên chức tham gia các lớp tập huấn, hội thảo của tuyến trên khi có lớp

- Tổ chức đào tạo tại chỗ, đào tạo liên tục để thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, tập chung đào tạo kỹ năng mềm về quy tắc ứng xử, giao tiếp, tác phong làm việc cho CBVCNLĐ.

- Đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo chuẩn hoá, đào tạo lý luận chính trị, đào tạo ngoại ngữ, tin học theo chức danh nghề và đảm bảo điều kiện để thi thăng hạng nhất thiết phải nằm trong kế hoạch đào tạo được Giám đốc Sở y tế phê duyệt, không xem xét người ngoài kế hoạch đi đào tạo trong năm 2021. (có KH riêng)

- Rà soát nhân lực ở các bộ phận khoa, phòng đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn năng lực để bố trí xắp xếp theo vị trí việc làm.

          8. Tiếp tục cũng cố, duy trì, thường xuyên làm sạch sẽ công tác vệ sinh, môi trường, “Xanh-sach-đẹp”, công tác 5S trong bệnh viện.

          9. Công tác nghiên cứu khoa học: Khuyến khích tất cả mọi cán bộ viên chức tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học và tiêu chí này gắn với việc thi đua, khen thưởng hàng năm. Năm 2021 phấn đấu từ 15 - 18 sáng kiến, đề tài cấp cơ sở. Hoàn tất các sáng kiến, đề tài cấp cơ sở trước ngày 15/11/2021.

          10. Công tác phòng chống dịch bệnh: Kiện toàn cũng cố lại Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, xây dựng cũng cố phương án phòng chống dịch Covid và các dịch bệnh khác, thực hiện tốt phương án kiểm soát, phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện, tiếp nhận và điệu trị hiệu quả các dịch  bệnh, tổ chức cách ly, phòng chống lây truyền khi có dịch bênh xảy ra, xỷ lý chất thải dịch bệnh theo đúng qui định, thực hiện báo cáo dịch bệnh theo qui định của BYT và của cấp trên. Phối hợp với Trung tâm y tế trong công tác phòng chống dịch. Tham gia phòng chống dịch khi có lệnh điều động. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn vệ sinh an toàn lao động cho cán bộ viên chức, người lao động.

          11. Công tác chỉ đạo tuyến: Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến đối với các trạm y tế xã, phối hợp với Trung tâm y tế huyện xây dựng kế hoạch luân phiên bác sĩ xuống trạm y tế hỗ trợ tăng cường chuyên môn.

          12. Quản lý kinh tế trong Y tế:

          - Thường xuyên kiểm soát quỹ BHYT. Quản lý và sử dụng đúng các nguồn ngân sách của nhà nước, nguồn thu viện phí, BHYT, nguồn thu dịch vụ, thu khác, viện trợ (nếu có). Đảm bảo công khai minh bạch theo đúng qui định.

          - Tài sản, trang thiết bị máy móc, vật tư của bệnh viện phải được quản lý bảo quản tốt, định kỳ phải duy tu bão dưỡng , sử dụng vật tư tài sản theo định mức trên tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí.

          - Tổ chức thu viện phí thu đúng, thu đủ, nhanh thuận tiện cho người bệnh, thực hiện các khoản thu hoạt động từ dịch vụ phải có hiệu quả, đúng qui định, công khai minh bạch các khoản thu. Phấn đấu các nguồn thu tăng hơn so với năm 2020.

          13. Công tác dược, TTB VT YT:

          - Công tác dược: Nâng cao vai trò trách nhiệm và chất lượng hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị. Xây dựng danh mục thuốc theo danh mục đấu thầu đã được phê duyệt, đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời, đủ, đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị thông tin thuốc, dược lâm sàng. Đảm bảo cấp phát thuốc đến tay người bệnh.

          - Trang thiết bị vật tư y tế: Xây dựng danh mục vật tư tiêu hao, hoá chất theo danh mục đấu thầu đã được qui định, sử dụng và bảo quản tốt trang thiết bị, vật tư y tế, có kế hoạch bão dưỡng trang thiết bị, máy móc định kỳ, đấu thầu mua sắm máy móc, trang thiết bị theo qui định của Luật đấu thầu.

          14. Công tác Hành chính.

          - Đảm bảo công tác hậu cần về điện, nước, vật tư văn phòng, công cụ dụng cụ, xăng xe… cho các hoạt động chuyên môn trong toàn viện.

          - Có kế hoạch duy tu, sữa chữa các buồng bệnh, nhà vệ sinh bệnh nhân, khuôn viên, cống rãnh đã xuống cấp.

          - Triển khai mô hình dịch vụ căng tin tại khoa Dinh dưỡng để phục vụ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế.

          - Đảm bảo an ninh an toàn đơn vị, công tác PCCN, thực hiện tốt công tác chăm sóc vườn hoa, cây xanh trong bệnh viện, cùng với các bộ phận liên quan làm tốt công tác vệ sinh môi trường trong bệnh viện.

          -  Tổ quản lý điện nước tăng cường công tác kiểm tra nhắc nhở, để hạn chế thất thoát,lãng phí, điện, nước. Đảm bảo duy tu, bão dưỡng, sửa chữa, thay thế, cung cấp kịp thời các hàng hoá thiết yếu, cơ sở vật chất, tài sản hành chính khi các khoa, phòng đề xuất phục vụ bệnh nhân.

15. Công tác khác

          - Tập chung chấn chỉnh để nâng cao thái độ, tác phong, ý thức, trách nhiệm, ứng xử của toàn thể CBVCNLĐ trong bệnh viện. Xây dựng bệnh viện “An  toàn; Chất lượng; Xan-sạch- đẹp”

          - Cùng với BCH QS huyện làm tốt công tác tuyển sinh, khám tuyển quân, thực hiện tốt các nhiệm vụ QP-AN, Tự vệ cơ quan.

          - Duy trì thường xuyên hàng tuần vào chiều thứ tư về công tác kiểm tra các khoa, phòng.

          - Xây dựng phương án Đảm bảo công tác phòng chống thảm hoạ thiên tại.

- Làm tốt công tác xã hội nhân đạo từ thiện.

II. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ kết quả hoạt động bệnh viện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 các bộ phận khoa, phòng căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch theo lĩnh vực chuyên môn đề ra các giải pháp thực hiện, phê duyệt để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động, báo cáo số liệu hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm; đánh giá sơ kết tổng kết các khoa, phòng của toàn viện để điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp./

 

 

Nơi gửi:                                                                                     GIÁM ĐỐC

- Sở Y tế (B/c);

- Đảng uỷ, BGĐ, CĐ;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: VT.

                                                                                             Nguyễn Xuân Lập

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h