Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2430349

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa 2019

 BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   

 


     Số:  253 /TB-HĐTD                          Hoằng Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Nội dung ôn tập kỳ xét tuyển viên chức

Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa

 
 

 


Thực hiện Phương án số: 215/PA-BVHH ngày 28 tháng 08 năm 2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số: 240/QĐ – BVHH ngày 29 tháng 09 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa;

Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa thông báo nội dung ôn tập xét tuyển viên chức, cụ thể như sau:

1.     Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn

2.     Bố cục đề phỏng vấn: Gồm  04  câu, trong đó:

-         Câu 1: Kiến thức chung về viên chức (30 điểm)

-         Câu 2: Kiến thức chung về chuyên ngành (30 điểm)

-         Câu 3: Kiến thức chung về vị trí việc làm (30 điểm)

-         Câu 4: Câu hỏi mở (10 điểm)

(Đề phỏng vấn chấm theo thang điểm 100, thang điểm trong đáp án chi tiết đến 5 điểm)

3.     Nội dung ôn tập:

3.1 Phần ôn tập chung dành cho tất cả các thí sinh:

- Chương II, Chương III, Chương IV Luật viên chức số 58/2010/QH 12 ngày15/11/2010.

- Chương II, Chương III, Chương IV Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (ôn tập phần sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức)

- Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 của Chính phủ về sử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ y tế quy định về Quy tắc ứng xử của Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở y tế.

- Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06/11/1996 của Bộ y tế về việc ban hành “Quy định về Y đức”.

  3.2 Phần ôn tập dành cho vị trí Bác sỹ hạng III

 TÀI LIỆU ÔN THI  TUYỂN BÁC SỸ HẠNG III .

1.Điều trị học nội khoa Tập I – Nxb y học - Hà Nội  năm 2004

2.Điều trị học nội khoa Tập II – Nxb y học - Hà Nội năm 2004

3.Bài giảng bệnh học nội khoa Tập I – Nxb y học – Hà Nội năm 2004

4.Bài giảng bệnh học nội khoa Tập II – Nxb y học – Hà Nội năm 2007

5.Bài giảng bệnh học ngoại khoa khoa Tập II – Nxb y học – Hà Nội năm 2006

Các bài giảng ôn tập ( từ các tài liệu nêu trên).

* Tài liệu ôn tập dùng cho bác sỹ đa khoa

1.Điều trị học nội khoa Tập I – Nxb y học - Hà Nội  năm 2004

- Xử trí cấp cứu xuất huyết tiêu hoá cao

- Cơn tăng Huyết áp

- Xử trí ngộ độc cấp

- Điều trị suy hô hấp cấp

- Điều trị loét dạ dày hành tá tràng

2.Điều trị học nội khoa Tập II – Nxb y học - Hà Nội năm 2004

- Điều trị suy tim

- Điều trị tăng huyết áp

- Điều trị Tai biến mạch máu não

- Điều trị nhồi máu cơ tim cấp

3.Bài giảng bệnh học nội khoa Tập I – Nxb y học – Hà Nội năm 2004

- Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

- Bệnh Basedow

- Suy thận cấp

4.Bài giảng bệnh học nội khoa Tập II – Nxb y học – Hà Nội năm 2007

- Suy tim

- Tăng Huyết áp

- Nhồi máu cơ tim

- Loét dạ dày hành tá tràng

5.Bài giảng bệnh học ngoại khoa khoa Tập II – Nxb y học – Hà Nội năm 2006

- Sốc chấn thương

- Vết thương phần mềm

* Tài liệu ôn tập dùng cho bác sỹ đa y học cổ truyền.

1.Bài giảng YHCT Tập T,II, Nxb Y học – Hà Nội năm  2005.

2.Thông tư số 44/2018/TT – BYT ngày 28/12/2018 của Bộ y tế  Quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hoá dược.

3.3 Phần ôn tập dành cho vị trí Dược sỹ hạng III

1. Dược lý học lâm sàng ( Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sung ).

 Nxb y học – Hà Nội năm 2005.

2. Dược lâm sàng Tập I,II.Nxb Y học – Hà nội 2005

3. Dược lý học ( Phần I). Trường đại học y Thái Bình năm học 2009 – 2010.

4. Luật dược số 34/2005/QH 11 ngày 14/6/2005

5.Quy chế kê đơn trong điều trị ngoại trú ( Quyết định số 04/2008/QĐ – BYT)

6.Thông tư số 19/ 2014/TT – BYT ngày 02/6/2014 của Bộ y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

7. Nghị định 79/2006/NĐ- CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;

8. Nghị định 89/2012/NĐ- CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ – CP;

9.Thông tư  số 23/ 2011/TT – BYT ngày 10/6/2011 của Bô y tế v/v Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

10. Thông tư số 22/2011/TT – BYT ngày 10/6/2011 của Bộ y tế v/v Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược Bệnh viện.

3.4 Phần ôn tập dành cho vị trí Dược sỹ hạng IV

1. Dược lý học lâm sàng ( Tái bản lần thứ nhất có sữa chữa và bổ sung ).

 Nxb y học – Hà Nội năm 2005.

2. Dược lâm sàng Tập I,II.Nxb Y học – Hà nội 2005;

3.Thông tư số 19/ 2014/TT – BYT ngày 02/6/2014 của Bộ y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

4. Nghị định 79/2006/NĐ- CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược;

5. Nghị định 89/2012/NĐ- CP ngày 24/10/2012 của Chính phủ sữa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ – CP;

6.Thông tư  số 23/ 2011/TT – BYT ngày 10/6/2011 của Bô y tế  về Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh.

7. Thông tư số 22/2011/TT – BYT ngày 10/6/2011 của Bộ y tế về Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược Bệnh viện./.

3.5 Phần ôn tập dành cho điều dưỡng hạng III, IV, hộ sinh

             - Thông tư số 07/2011/TT - BYT, ngày 26 tháng 01 năm 2011của Bộ y tế. Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

          - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT - BYT - BTNMT ngày 31/12/2015 của lien Bộ y tế - Bộ Tài nguyên môi trường theo quy định về quản lý chất thải y tế.

          - Thông tư 16/2018/TT - BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

          - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

           Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên ( Ban hành theo Quyết định số 20/QĐ - HĐD ngày 10/9/2012 của Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam)

3.6 Phần ôn tập dành cho vị trí Kỹ thuật viên y bậc III, IV

          - Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh.

          - Thông tư 16/2018/TT - BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám chữa bệnh.

          - Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT - BYT ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

          - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT - BYT - BTNMT ngày 31/12/2015 của liên Bộ y tế - Bộ Tài nguyên môi trường theo quy định về quản lý chất thải y tế.

3.7 Phần ôn tập dành cho vị trí kỹ sư môi trường

          - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH 13 ngày 23/6/2014

          - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

          - Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.

3.8 Phần ôn tập dành cho vị trí Kế toán ĐH, TC

          - Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

 

 

 

Nơi nhận:

-          Các thí sinh tham dự xét tuyển

-          Các thành viên hội đồng xét tuyển

-         Lưu HĐXT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

(Đã ký)

 

GIÁM ĐỐC

Mai Thị Thanh

 

 

 

 

 


 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h