Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2430349

THÔNG BÁO: Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức

BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

       Số:      /TB-HĐTD                                                    Hoằng Hóa, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 
THÔNG BÁO
Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức
 
Thực hiện Phương án số 215/PA-BVHH ngày 28/08/2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số: 240/QĐ – BVHH ngày 29 tháng 09 năm 2019 về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa;
Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa thông báo thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn các thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức và hợp đồng theo NĐ 68/2000/CP năm 2019 như sau:
1.     Thời gian học quy chế: 15h – 17h ngày 28/11/2019
2.     Thời gian tổ chức xét tuyển (phỏng vấn) : Từ 8h ngày 29/ 11/ 2019
3.     Địa điểm học quy chế và tổ chức xét tuyển: Tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa.
4.     Danh sách thí sinh dự kỳ xét tuyển viên chức vào lao động theo NĐ  68/2000/NĐ - CP được niêm yết công khai tại Hội trường Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa
Hội đồng xét tuyển Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa thông báo để các thí sinh tham dự xét tuyển được biết và có mặt đúng theo thời gian quy định./.
 
Nơi nhận:
-          Các thí sinh tham dự xét tuyển
-          Các thành viên hội đồng xét tuyển
-         Lưu HĐXT.
                                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 
                                GIÁM ĐỐC
                               Mai Thị Thanh
 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h