Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2430349

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo nghị định 68/2000/NĐ-CP

              SỞ Y TẾ THANH HÓA                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


         BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA                                                Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số: 305/TB-BVHH                                                        Hoằng Hóa, ngày 05 tháng 12 năm 2019

                                                                

 

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

          Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 07/06/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bà tỉnh Thanh Hóa; Văn bản số 9288/UBND-THKH ngày 22/07/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa năm 2019; Phương án số 215/PA-BVHH ngày 28/08/2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

          Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa thông báo kết quả xét tuyển viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, cụ thể như sau:

          1. Kết quả xét tuyển:

          - Số thí sinh đăng ký dự tuyển:       82 người

          - Số thí sinh tham dự phỏng vấn:    76 người

          - Số thí sinh vắng mặt:                    04 người

          - Kết quả xét tuyển từng vị trí tại vòng 2 như sau: Viên chức 76 người; Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 02 người.

(Có danh sách kèm theo)

          - Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: Viên chức 71 người; Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 02 người.

(Có danh sách kèm theo)

          2. Các thí sinh có ý kiến về kết quả xét tuyển đề nghị gửi đơn đề nghị đến Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa trước ngày 15/12/2019 để xem xét, giải quyết.

          Lưu ý:

          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

          - Không giải quyết đơn đề nghị gửi sau thời hạn nêu trên.

          Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa thông báo nội dung trên đến các thí sinh tham dự xét tuyển được biết và sẽ có kết quả chính thức sau khi được hai Sở Y tế và Sở Nội vụ thẩm định./.

 

Nơi nhận:                                                                                                            GIÁM ĐỐC

- Các thí sinh tham dự xét tuyển;

- Thành viên HĐTD;

- Lưu: HĐTD.                                                                                                     Mai Thị Thanh

Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức và LĐHĐ theo NĐ 68 Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa năm 2019.xls

Kết quả điểm phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2019.xls

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h