Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá trang web của chúng tôi như thế nào?

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
2430349

Phuơng án tuyển dụng Bệnh viện Hoằng Hoá

 

      SỞ Y TẾ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK HUYỆN HOẰNG HÓA

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

        Số:        /PA - BVHH                                Hoằng Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2019

 

 

PHƯƠNG ÁN

Tuyển dụng viên chức

và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

của Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa

 
 

 


Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thục hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ quyết định số: 1100/2017/QĐ-UBND  ngày 12/04/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số: 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số: 9288/UBND-THKH ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa năm 2019;

Căn cứ công văn số:1368/SNV-CCVC ngày 26/7/2019 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa;

Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng: 80 người

2.Vị trí tuyển dụng:

2.1.  Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 70 người

- Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):            07 người

- Dược sĩ hạng III (V.08.08.22):                   03 người

- Dược Sĩ hạng IV (V.08.08.23):                  04 người

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12):   03 người

- Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):   48 người

- Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):    01 người

- Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19):    02 người

- Hộ sinh hạng III( V.08.06.15):            01 người

- Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16):                  01 người

2.2. Khối hành chính: 07 người

- Chuyên viên (01.003)                      03 người

- Kế toán viên (06.031):                     03 người

- Kế toán viên trung cấp (06.032):     01 người

2.3. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 03 người

- Lái xe:                                                                 01 người

- Bảo vệ:                                                                01 người

- Nhân viên sữa chữa điện nước, bảo trì thiết bị:      01 người

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

  3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

  Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức;  Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

          3.2.1. Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

* Đối với Khối chuyên môn, nghiệp vụ

           - Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Yêu cầu tốt nghiệp Thạc sỹ y học và tương đương, bác sĩ đa khoa, bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, bác sĩ y học cổ truyền, (Trừ bác sĩ y học dự phòng).

          - Dược sĩ hạng III (V.08.08.22): Yêu cầu tốt nghiệp đại học Dược

- Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

- Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

 - Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định.

 - Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18): Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

 - Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19): Yêu cầu tt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hình răng, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng); nếu tốt nghiệp chuyên ngành hóa sinh, dược hoặc chuyên ngành y học khác thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học theo quy định.

-   Hộ sinh hạng III (V.08.06.15): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa.

- Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi.

* Đối với Khối hành chính

- Chuyên viên (01.003): Yêu cầu Tốt nghiệp đại học các ngành đào tạo về tin học/CNTT; Cử nhân Công tác xã hội; Cử nhân khoa học môi trường; Cử nhân thiết bị điện tử y tế; Đại học bách khoa; Cử nhân Luật; Cử nhân Quản trị nhân lực.

          - Kế toán viên (06.031): Yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán; Kế toán quản trị doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng.

          - Kế toán viên trung cấp (06.032): Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành tài chính, kế toán trở lên.

          * Đối với Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

- Yêu cầu chung:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

+ Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên

+ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

+ Có kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống

+ Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hình sự, quản chế hành chính.

- Yêu cầu cụ thể:

+ Vị trí Lái xe: Có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên

+ Bảo vệ: Lao động phổ thông phải được đào tạo có chứng chỉ bảo vệ hoặc vệ sĩ; cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội đã nghỉ hưu,…..

+ Nhân viên sữa chữa điện nước, bảo trì thiết bị: Phải có chứng chỉ hoặc bằng chuyên môn phù hợp với lĩnh vực về điện nước, thiết bị hình ảnh, thiết bị y tế.

3.2.2. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:

          a) Về trình độ ngoại ngữ:

          - Đối với viên chức khối chuyên môn y, dược:

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học;

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

-          Đối với viên chức khối hành chính:

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với vị trí chuyên viên, kế toán viên.

          + Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với các vị trí kế toán viên trung cấp.

          b) Về trình độ tin học:

          Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo Công văn số 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học).

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  1. Hình thức tuyển dụng

  1.1. Đối với tuyển dụng Khối chuyên môn, nghiệp vụ và Hành chính:

  Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  1.2. Đối với tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trường hợp cần thiết Hội đồng tuyển dụng cần sát hạch bằng phỏng vấn trực tiếp.

  2. Nội dung xét tuyển Khối chuyên môn, nghiệp vụ và Hành chính:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.2. Vòng 2. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút/thí sinh.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2019 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người trúng tuyển là người đã có thời gian thâm niên hợp đồng hoặc học việc phù hợp với vị trí việc làm tại Bệnh viện.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm3 khoản 4 Điều 2 Nghị định161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển gồm: Văn bằng chuyên môn; Chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học;

- Chứng chỉ đào tạo chuyên môn; chứng chỉ hành nghề (nếu có);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). 

(Tất cả các giấp tờ trên được bỏ chung trong 1 vỏ Hồ sơ)

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển; 30 ngày kể từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/9/2019 (Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ vào các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính-Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa.

- Điện thoại liên hệ: Đ/c Nguyễn Thanh Đông 0912601115; Đ/c Đoàn Thị Thuỷ 0963112626 hoặc đ/c Lê Tiến Dũng 0915050883.

6. Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức là : 500.000đ/thí sinh/lần.

(Thí sinh nộp lệ phí khi nộp hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ không đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu, đơn vị sẽ trả lại hồ sơ kèm theo lệ phí).

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại hợp đồng trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định có liên quan của Nhà nước, cụ thể như sau:

Bước 1: Căn cứ Kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Phòng Tổ chức Hành chính tham mưu cho Giám đốc bệnh viện ban hành Phương án tuyển dụng và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử Sở Nội vụ, trang tin điện tử của đơn vị, đồng thời niêm yết tại cổng Bệnh viện, một số nơi dễ thấy, dễ nhìn có nhiều người dân qua lại cho đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển. Nội dung thông báo về chỉ tiêu, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển, thời gian và địa diểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Thành phần Hội đồng xét tuyển thực hiện  theo Quy định tại Điều 6, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Bệnh viện

b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

c) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là người giúp việc về công tác Tổ chức cán bộ của phòng TCHC.

d) Các ủy viên khác là Thanh tra nhân dân, thanh tra thủ trưởng và những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng.

Hội đồng xét tuyển tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban gồm: Ban Giúp việc; Ban kiểm tra sát hạch; Ban Giám sát xét tuyển. Nhiệm vụ , quyền hạn của các Ban này thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 6 Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Bước 3: Ban Kiểm tra, sát hạch có trách nhiệm xây dựng danh mục, nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ xét tuyển; đồng thời xây dựng đề phỏng vấn, theo đúng quy định, bảo đảm bí mật đề theo chế độ tài liệu “Mật”.

Kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn. Nội dung ôn tập sẽ được công khai trên trang điện tử Bệnh viện, các thí sinh đăng ký dự tuyển tự tra cứu trên địa chỉ: http://bvdkhoanghoa.vn

Bước 4: Chuẩn bị tổ chức xét tuyển

1. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, phải gửi thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn, thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn cho các thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển; đồng thời phát tài liệu ôn tập cho các thí sinh và thông báo tài liệu ôn tập trên trang điện tử Bệnh viện cho các thí sinh tra cứu.

2. Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng xét tuyển niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ phòng để phỏng vấn; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.

3. Trước ngày tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển gồm:

Chuẩn bị các mẫu biểu liên quan đến tổ chức xét tuyển như:

- Danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn

- Danh sách để thí sinh ký xác nhận sau khi phỏng vấn

- Mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn

- Mẫu biên bản mở đề phỏng vấn

- Mẫu biên bản giao kết quả phỏng vấn

- Mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế, nội quy xét tuyển

- Mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy xét tuyển

- Mẫu biên bản khác có liên quan.

Bước 5: Tổ chức xét tuyển

1. Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

2. Khi chấm điểm phỏng vấn các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn điểm chênh lệch nhau từ 5 đến dưới 10 điểm thì Trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm điểm chênh lệch nhau từ trên 10 điểm thì Trưởng ban sát hạch báo cáo để Chủ tịch Hội đồng tổ chức đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.

Bước 6: Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn

1.Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung có đủ

chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và của trưởng ban kiểm tra sát hạch;

2.Sau khi tổ chức phỏng vấn, trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả

phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho ủy viên kiêm thư ký hội đồng xét tuyển;việc bàn giao kết quả phỏng vấn, phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên ban giám sát.

3.Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung

kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo chủ tịch hội đồng xét tuyển;

          Bước 7: Thông báo kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.

1.Chậm nhất là sau 10 ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng

tuyển dụng, Đơn vị niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc của Bệnh viện và trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

          2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả tuyển dụng. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

          Không thực hiện phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn.

          3. Tổng hợp kết quả tuyển dụng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phê duyệt.

          4. Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, Giám đốc đơn vị quyết định tuyển dụng và thông báo công khai cho thí sinh được biết về thời gian và địa điểm để người trúng tuyển xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

          5. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Bệnh viện phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định của pháp luật thì Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo Giám đốc Sở y tế Thanh Hóa, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo./.

                                      

 

Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ (để báo cáo);

- Trang tin bệnh viện(để đăng tin);

- Lưu: TCHC.                                           

                                                                            

                                                                                           Mai Thị Thanh

 

 

 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h